Healing – energetické léčení

Healing je slovo, jehož ekvivalent nám v češtině bohužel chybí. Můžeme ho chápat jako léčení/rebalancování energií, a to na úrovni fyzické, psychické i duchovní. Ten, kdo healing provádí nepracuje se svou energií, ale je napojen na energii zdroje, vesmíru, přírody, podstaty či Boha – vyberte si sami dle vlastní víry.
Zásadním přínosem healingu je schopnost uvolnit energetické bloky a podpořit velmi hlubokou relaxaci. Teprve když se z těla dostane stres a napětí, je možné, aby začalo regenerovat a nastavovat rovnováhu na všech úrovních. Během healingu komunikujeme s tělem i duší, odhalujeme příčiny a necháme s těla odcházet vše, co mu neprospívá a může být v danou chvíli uvolněno.
Healing mívá rychlý nástup, ale také dlouhý dojezd. Změny na úrovni těla, duše i energie se procesují i několik týdnů po samotném sezení.

Healing pro zvířata

Koně a všechna další zvířata, energie silně vnímají a umí s nimi pracovat. Nicméně se jim často stává, že vlivem lidského managementu, nevhodného tréninku či osobních problémů jejich majitele je jejich energetická rovnováha narušena. Potřebují pomoci vnitřní energii harmonizovat, uvést do souladu a právě tady může healing pomoci. Komunikace se zvířaty se odehrává na stejné vlnové délce jako healing, proto jsem obvykle schopna předat majiteli zvířete informace, které si jeho zvíře přeje sdílet.

Healing pro lidi

Všechno kolem nás je energie a energií jsme i my sami. Naše vztahy k sobě i ostatním, naše historie, charakter, způsob života, prožívání, míra stresu, okolí ve kterém žijeme, to vše nás ovlivňuje a tvoří náš fyzický, psychický i energetický obraz. Healing napomáhá posunout tělo, duši i vnitřní energii zpět do stavu rovnováhy.

3

Moje nejoblíbenější kombinace?

Zvíře a jeho pán

Naše zvíře a my. Jsme propojeni na mnoha úrovních. Často se potíže jednoho projeví na tom druhém (a zpravidla to bývá zvíře, které přebírá naše zátěže). Nejraději proto pracuji s oběma, zvířetem i jeho lidským průvodcem. Pak většinou vše dostane ten správný kontext.

Jak na healing reagují zvířata

Každé zvíře je jedinečné a i jeho reakce na healing je unikátní.
Mezi obvyklé projevy patří:

R

uvolnění, relaxace

R

hluboký klid

R

dobytí energie

R

otevření se komunikaci

R

snížení napětí v těle

R

větší spokojenost a chuť do života

R

prohloubení vztahu s majitelem – vzájemné důvěry, napojení, pochopení

R

fyzická i psychická úleva

R

zpracování traumat

Pozor! Healing nenahrazuje veterinární péči. Pokud na svém zvířeti pozorujete jakékoliv známky bolesti či diskomfortu, kontaktujte nejprve veterinárního lékaře. Healing je skvělým doplňkem odborné léčby, ale veterinář vždy musí přijít jako první.

Jak na healing reagují lidé

Mohu jen zopakovat, že každý má jiné pocity a vjemy, stejně tak různou dobu, kdy se efekt healingu projeví v plné síle.
Klienti nejčastěji popisují:

R

pocit klidu

R

uvolnění

R

hlubokou relaxaci

R

zlepšení fyzického i psychického stavu

R

pocit lehkosti

R

zmírnění úzkosti

R

dobytí energie

R

úlevu od bolesti všeho druhu

R

otevření a vyčištění mysli

R

větší napojení na sebe i zvířata

R

healing jako první krok do nového života

Během healingu dochází často k odhalení skrytých traumat, které se v těle projevují jako energetické bloky. S těmito traumaty pracuji pouze na energetické úrovni, healing určitě nenahrazuje odbornou psychologickou či psychiatrickou pomoc. Pokud máte závažné psychické nebo fyzické problémy, v první řadě vyhledejte příslušného kvalifikovaného odborníka.

3

Jak healing probíhá?

Koně stojí s ohlávkou a vodítko drží jejich majitel. Psi, kočky či jiná menší zvířata obvykle sedí nebo leží, lidé většinou leží na lehátku či pohodlně sedí. Klient zůstává oblečený. Po úvodním seznámení pak přikládám ruce na různá místa na těle. Mohu pracovat v oblasti čaker nebo tam, kde intuitivně cítím, že je třeba. Pokud není člověku či zvířeti dokud příjemný, mohu pracovat i ze vzdálenosti, na které se shodneme. S klientem nebo majitelem zvířete si povídáme o našich pocitech, vjemech a o informacích, které si načítám z těla nebo energetického pole. Hledáme podstatu a smysl daných sdělení, směřujeme společně k odstranění bloků a navození příjemných pocitů uvolnění a klidu.

Co je k healingu třeba

V podstatě nic. V ideálním případě klidné místo, kde se klient/zvíře cítí dobře. U zvířat je dobré zvážit, ve které části dne healing provádět, není ideální, pokud je zvíře nervózní kvůli krmení či odcházení kamarádů z/do výběhu apod.

Jak dlouho healing trvá

Tak jak je třeba.

Obvykle cca 30-60 min. pro zvířata a 45-60 min pro lidi + nějaké to povídání kolem. 🙂

Jaký je režim po healingu

Rozhodně klidový. Záleží jak velké změny se udály, ale v den healingu by určitě měl následovat klid, dostatečný přísun tekutin, odpočinek bez větší mentální či fyzické aktivity. Healing může nakopnout touhu po velkých životních změnách, doporučuji neunáhlovat se pár dní efekty healingu prodýchávat a rozhodovat se s klidnou hlavou.
U koní a jiných pracujících zvířat se na dalším režimu dohodneme s majitelem dle aktuálního stavu a situace.

Kdy se projeví změny

Velmi často již v průběhu healingu, další změny do druhého dne, následně pak energie pracují ještě několik týdnů. Záleží vše na tom, kdo je přijímá a zda byl ochoten učinit další kroky pro sebe či své zvíře. Healing je jako vlna. Může odstartovat obrovské změny, ale pokud se jen necháte unášet a nepopadnete do rukou pádlo, časem jeho efekt mizí. Stejně tak pokud se nezmění v životě zvířete to, co způsobuje jeho problémy, healing má jen dočasný uklidňující účinek.